ژانویه 2, 2021
بورس چیست

صفر تا صد بورس برای تازه‌واردها+راهنمای سرمایه‌گذاری

    با توجه‌ به این‌که در ماه‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بورس گسترش چشم‌گیری داشته است، بر آن شدیم تا تحلیلی در خصوص بازار بورس و روش سرمایه‌گذاری در بورس و ارکان بورس را تشریح کنیم؛ شاید […]
ژوئن 10, 2020
حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی

حقوق و آزادی‌های فردی در قانون اساسی

قانون اساسی هرکشور از نظر ارزش حقوقی، پایه و اساس تشکیلات کشور محسوب می‌شود و خط مشی قوه مقننه را تعیین می‌نماید، بنابراین قوه مقننه لازم است در وضع قوانین کاملا رعایت انطباق قوانین موضوعه […]
ژانویه 2, 2021
بورس چیست

صفر تا صد بورس برای تازه‌واردها+راهنمای سرمایه‌گذاری

    با توجه‌ به این‌که در ماه‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بورس گسترش چشم‌گیری داشته است، بر آن شدیم تا تحلیلی در خصوص بازار بورس و روش سرمایه‌گذاری در بورس و ارکان بورس را تشریح کنیم؛ شاید […]