درباره موسسه حقوقی بین المللی داد روش پارس

مؤسسه حقوقی بین‌المللی دادروش پارس با هدف تخصصی نمودن وکالت، خدمات حقوقی و قضائی تأسیس شده و بدین منظور دپارتمان‌های تخصصی در مؤسسه در تاریخ 1388/11/11 تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها به وسیله وکلای مجرب و متخصص هدایت می‌گردد .
نیاز عمومی جوامع در جهت دسترسی به علوم پیشرفته مجامع علمی و پژوهشگاه‌های متعدد را به سمت تخصصی نمودن دانشکده‌ها هدایت و رهنمون نموده و در چنین اوضاع واحوالی اینکه کانون وکلای دادگستری نتوانسته حتی وکلای خود را در حد مراجع قضائی کشور به سمت و سوی تخصصی نمودن آن‌ها سازماندهی نماید گام بردارد جای بسی شگفتی است.
چرا که وقتی محاکم در کیفری، حقوقی، داوری، امور قراردادها، بزهکاری اطفال، خانواده و امور حسبی، امور اقتصادی، امور بانکداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری و امور مالیاتی و تعزیرات و دیوان محاسبات درجهت سیستم قضائی خود تقسیماتی انجام داده است چقدر خوب بود که اتحادیه کانون های وکلای دادگستری برنامه ریزی مینمود که بدون توجه به نحوه درآمد وکلای محترم به آن‌ها از همان ورود و کارآموزی پروانه وکالت تخصصی اعطا مینمود حتی تغییرسیستم تدریس در دانشکده های حقوق را نیز دراین جهت پیشنهاد مینمود؛ درچنین اوضاعی این مؤسسه بنا داشته و به عنوان اولین مؤسسه حقوقی تخصصی، وکلای خود را دراین سمت و سو تربیت نموده و بطوریکه آن‌ها در محاکم کیفری یا حقوقی و خانواده، ثبتی و شهرداری، امور حسبی، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و داوری و حقوق بین‌المللی به صورت تخصصی فعالیت نموده و ضمن بروز بودن دانش تخصصی غیراز پرونده های تخصصی خود پرونده دیگری را قبول ننمایند.
دراین رهگذر در مدت ده سال موفقیت‌های خوبی نیز به‌دست آمده و اغلب قضات از حضور چنین وکلائی اظهار خوشحالی نموده و بیان داشته‌اند که بسیار کار پسندیده‌ای بوده و واقعاً چنین وکلائی در جهت اجرای عدالت یار ما بوده‌اند با این توضیح دپارتمان‌های این مؤسسه با مسئول مربوطه به اطلاع مخاطبین محترم به شرح ذیل می‌رسد .

ردیفدپارتمانرئیس دپارتمان
1دپارتمان کیفریخانم مرضیه غلامحسینی
2دپارتمان حقوقیآقای دکتر سیف الهی
3دپارتمان خانوادهخانم ساغر نقیبی
4دپارتمان مهاجرتخانم مریم سنجری
5دپارتمان داوری و میانجگریآقای اسد پیرایه جو
6دپارتمان ثبت شرکتخانم اعظم غاباتی
7دپارتمان امور قضایی نیروهای مسلحآقای اسد پیرایه جو
9دپارتمان حقوق بین المللآقای صدرا مهابادی
9دپارتمان حقوق ثبت و شهرداریآقای سید سعید فهندژ سعدی

اعضای هیئت مدیره موسسه بین المللی داد روش پارس