دپارتمان داوری و میانگری

از آنجائیکه کلیه مسئولین از جمله قوه قضائیه تأکیدشان بر حل مشکلات مردم قبل از مراجعه به مراجع قضائی بوده و قانونگذار در جرائم درجه 6 به بعد حتی در مرحله بازپرسی نیز توصیه به میانجیگری در بین شکاة نموده است لذا دپارتمان داوری و میانجیگری به منظور حل اختلاف متداعیین بدون تشریفات، هزینه کمتر و سرعت بیشتر مؤسسه حقوقی بین المللی دادروش پارس به وسیله وکلای مجرب و آگاه به مبادی صلح و سازش و یا عندالاقتضاء تشکیل جلسات داوری و حل اختلاف برابر قانون آیین دادرسی را فراهم نموده است.

 

از طریق فرم زیر، درخواست را ارسال نمایید.