اولین و کوچکترین واحد تشکیل دهنده هر جامعه‌ای خانواده است که در تمام جوامع نیز مورد پذیرش قرار گرفته است چنانچه در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی خوانده است.

نظر به اهمیت خاص و نقش و تاثیر بسزای خانواده بر افراد و حیات اجتماعی ایشان، قانونگذار با وضع قوانین خاص، مقررات و قواعد شکل گیری، تداوم، مصالح اعضا و نهاد خانواده و چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر و انحلال خانواده و مراجع قضایی صالح جهت رسیدگی به این موارد را تبیین نموده است بدین بیان که در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است:

 • نامزدی و خسارت ناشی از بر هم زدن آن
 • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
 • شروط ضمن عقد نکاح
 • ازدواج مجدد
 • جهیزیه
 • مهریه
 • نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
 • تمکین و نشوز
 • طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
 • حضانت و ملاقات طفل
 • نسب
 • رشد، حجر و رفع آن
 • ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
 • نفقه اقارب
 • امور راجع به غایب مفقودالاثر
 • سرپرستی کودکان بی سرپرست
 • اهدای جنین
 • تغییر جنسیت

دراین رهگذر مؤسسه حقوقی بین المللی دادروش پارس نیز با ایجاد و تاسیس دپارتمان حقوق خانواده بر آن شده است تا با بهره گیری از دانش و مهارت وکلای مجرب به صورت تخصصی و متمرکز به ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور با ارائه خدمات مشاوره‌ای و یا پذیرش وکالت در طرح دعاوی و یا دفاع از موکل در زمینه مشکلات و دعاوی خانوادگی خدمت رسانی نماید.

 

از طریق فرم زیر، درخواست را ارسال نمایید.