در دنیای صنعتی و تجاری که در آن زندگی می‌کنیم نظر به تنوع و پیچیدگی علم حقوق و تراکم قوانین و مقررات متعدد و تنوع نیازهای حقوقی افراد و شرکت‌ها و سازمان‌ها و همچنین عدم اشراف کامل اشخاص به مباحث و اصول حقوقی لازم اختلافات و دعاوی متعددی در مراجع قضائی سراسر کشور ایجاد و در دست رسیدگی می‌باشد.

در همین راستا بهره گیری از توصیه، مشاوره و تجربه حقوقی در امور تجاری و اقتصادی پیش از شروع به هر کاری می‌بایست ملحوظ نظر قرار گیرد که این امر می‌بایست تحت نظر و مراقبت وکلای کاردان و با تجربه صورت پذیرد چرا که امور تجاری و حقوقی (به معنای اخص کلمه) از مباحث دیگر مطروحه در دادگاه‌ها دارای پیچیدگی و ظرافت‌های بیشتری بوده که با کوچکترین اشتباه در طرح دعوا و یا استفاده نابجا و یا دیر هنگام از ابزارهای آیین دادرسی مدنی (که بسان شمشیر دو لبه ای است که می‌تواند هم به نفع خواهان و همچنین خوانده استفاده گردد) می‌تواند باعث به هدر رفتن هزینه‌های دادرسی گزاف پرداختی و همچنین زمان دادرسی گردد که بعضاً به سختی قابل جبران بوده و شاید هم غیر قابل جبران بنماید.
امور تجاری و حقوقی (به معنای اخص کلمه) مانند دعاوی صلح، شرکت مدنی، هبه، وصیت و ارث، اجاره، املاک، ثبت، شفعه، داوری، شرکت‌های تجاری، سهامی خاص و عام، مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، چک، برات، سفته و ورشکستگی و ... همیشه وکلای کاردانی را در جهت اقدام و پیگیری طلب نموده در همین راستا دپارتمان حقوقی مؤسسه حقوقی بین‌المللی دادروش پارس برآن شده است تا با استفاده از وکلای مجرب و باتجربه گره از مشکلات حادث شده گشوده و یا با مشاوره‌های متقن مانع حدوث مشکلات از ابتدا گردد.

 

از طریق فرم زیر، درخواست را ارسال نمایید.